Active Members

 

 Name Membership validity date
Aug-14 Aug-15 Aug-16 Aug-17 Aug-18 Aug-19 Aug-20 Aug-21 Aug-22 Aug.23
Bai E yes                  
Bao Xuelian                    
Bao Zhe                    
Bu Naishun                    
Chang Frank                    
Chao Wei-Chun                    
Chen Guangsheng                    
Chen Hua                    
Chen Jiquan yes                  
Chen Min                    
Chen Ming yes                  
Chen Xin yes yes                
CHEN Yun-Feng                    
Chen Yushun yes yes                
Chen Zhangli                     
Chen Zhong                    
Chen Chunmei                    
Chen Shengbin yes yes yes              
Cheng Lei yes                  
Chi Chunming                    
Dai Xiaohua                    
Dai Zhaohua                    
Dai Lei yes                  
Ding Jianqing                    
Ding Wenyu                    
Dong Jinwei                    
Dong Quan                    
Du Quanying                    
Fan Ji                     
Fang Keyan                    
Fang Yuan                    
Fei Shenfeng                    
Fei Songlin yes yes yes yes            
Feng Wenting                    
Feng Xiaohui                    
Fu Shenglei yes yes yes yes yes yes        
Gan Huijie                    
Gao Hui                     
Ge Ti-da                    
Gu Ben                    
Guo Ding                    
Guo Hongyu                    
Guo Jiemin                    
Guo Qinfeng                    
Guo Hongyu                    
Han Tian-Feng                     
Han Xuemei yes                  
Han Qingmin                    
Han Chengchou                    
He Jinsheng                    
He Qiang                    
He Xi                    
He Yujie                    
Hou Cuicui                     
Hong Tao yes                  
Hsieh Yulung                    
Hu Gao                    
Hu Guang                    
Hu Huifeng                    
Hu Shuijin yes                  
Huang Charlie                    
Huang Jianguo yes                  
Huang Jing                    
Huang Lu                    
Huang Yao yes                  
Hui Dafeng                    
Jia Xiaohong                    
Jiang Lingli                    
KANG Xiao-Ming                    
Kong Weijing yes                  
Kou Xiaojun                    
Kui Li                    
Lan Zhichun yes                  
Li Buhang                    
Li Cheng                     
Li Dejun                    
Li Jianwei                    
Li Jing                    
Li Junlin                    
Li Junmin                    
Li Larry                    
Li Qin                    
Li Suying                    
Li Xuefei                    
Li Yue                    
Li Zongshan                    
Li Binbin yes yes yes              
Liang Chao                    
Liang Cunzhu                    
Liang Minxia                    
Lin Junda                    
Lin Wuying                    
Lin Fei                    
Liu Feifei                    
Liu Han                    
Liu Hong                    
Liu Hui                    
Liu Hui                     
Liu Jin                    
Liu Lingli yes yes yes yes yes yes yes yes yes  
Liu Miao                    
Liu Mingliang                    
Liu Qinqin                    
Liu Shuang                    
Liu Wenbin                    
Liu Yanjie                    
Liu Yibo                     
Liu Tianxing yes yes yes              
Liu Yu                    
Liu Zhihua yes                  
Liu Feng yes yes yes yes            
Liu Nan yes                  
Lu Chaoqun yes yes yes yes yes          
Lu Nan                    
Lu Xiaojun yes                  
Lu Xiaotao                    
Luo Hongyan                    
Luo Jing                    
Luo Ling                    
Luo Yiqi yes yes                
Luo Yong yes yes                
Ma Keping                    
Mao De-hua                    
Miao Guofang                    
Miao Shili                    
Mou Pu                    
Nie Ming yes                  
Niu Shuli                    
Pan Xubin yes yes yes              
Pang Xueyong                    
Pei Nancai                    
Peng Changhui                    
Peng Jian                    
Qi Xuan                    
Qi Yadong                    
Qing Hua                    
Qu Mingnan                    
Ren Wei yes yes yes yes yes          
Ruan Xiaofeng                    
Shen Guochun                    
Shi Lisha                    
Shi Chunjian                    
Song Bo                    
Song Chao                    
Song Qinghai                    
Song Xia                    
Song Xin                    
Song Zewei yes                   
Sun Ge yes  yes  yes  yes             
Sun Xiang                    
Tan Jiaqi yes                   
Tan Zhenghong                    
Tang Jianjun yes yes                
Tang Jianwu yes                  
Tao Bo yes                  
Tao Leiling yes                  
Tian Hanqin yes yes yes yes yes          
Tian Yu                    
Wan Shiqiang                    
Wan Ho Yi yes                  
Wang Dan                    
Wang Fugui yes                  
Wang Haibin                    
Wang Hongjun yes                  
Wang Jianjun yes yes yes yes yes yes yes yes yes  
Wang Lifei yes yes yes              
Wang Lixin                     
Wang Shaopeng                    
Wang Tianhao                    
Wang Xianzhong                    
Wang Xiaochun                    
Wang Yan                    
Wang Yang                     
Wang Yong                    
Wang Ying                    
Wei Adam yes yes yes yes yes yes yes yes yes  
Wei Wei                    
Weng Ensheng                    
Wu Jianguo yes                  
Wu Yegang yes yes yes              
Wu Nan                    
Xi Weimin yes yes                
Xia Jianyang                    
Xia Lijun                    
Xia Mengxue                    
Xia Zhu                    
Xian Yongping                    
Xie Jing                    
Xing Dingliang                    
Xiong Yanmei                    
Xu Chongguang yes                  
Xu Delin                     
Xu Huaqin                    
Xu Jianye                    
Xu Meng                    
Xu Qing                    
Xu Xiaofeng                    
Xue Dan                    
Yan Liming                    
Yang Guojing                    
Yang Hai-jun                     
Yang Hualei                    
Yang Jia yes yes                
Yang Qichun                    
Yang Xi                    
Yang Yuanhe                    
Yao Yumin                    
Ye Shaowen                    
Yin Jinzhun                     
Yin Jiangxia yes                  
Yin Qianqian                    
Yu Shen yes yes yes              
Yu Zhenxing yes yes                
Yuan Chi yes                  
Yuan Fei                    
Yuan Zuoqiang                    
Zhang Chi                    
Zhang Geli                    
Zhang Jien                      
Zhang Jin                    
Zhang Junzhou                    
Zhang Li                    
Zhang Mingfang yes yes yes              
Zhang Qing                     
Zhang Quanfa                    
Zhang Rui                    
Zhang Shuang                    
Zhang Xiaochuan                    
Zhang Yixin                    
Zhang Yuhua                    
Zhang Zhiming                    
Zhang Chunfang                    
Zhang Yihui                    
Zhang Jian                    
Zhang Yuanye                    
Zhao Wenlong                    
Zheng Bin                    
Zeng Hongcheng yes                  
Zhou Jizhong                    
Zhou Jizhong                    
Zhou Lihua                    
Zhou Lingyan                    
Zhou Ting                    
Zhou Peichong yes yes yes              
Zhou Weiqi                    
Zhou Xuhui                    
Zhu Biao                    
Zhu Bin yes yes                
Zhu Kai                    
Zhu Weixing yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Zhu Weiyuan                    
Zou Chris                    
Zuo Wenyun                    
Zuo Xiaoan